Văn khấn: Lễ cúng mụ (Đầy năm)

Bài khấn Lễ cúng mụ (Đầy năm) đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Lễ cúng mụ (Đầy năm) theo đúng truyền thống.

Lễ cúng mụ (Đầy năm)

Sắm lễ

Phần lễ vật

+ Vàng hồ màu xanh: 300

+ Hài: 13 đôi màu xanh

+ Áo mụ: 13 bộ màu xanh

+ 1 võng mụ

+ Cua, ốc, tôm, cá: 13 con (luộc toàn tính-để nguyên vây, vảy, râu, càng)

+ Trứng : 13 quả (1 quả trứng gà và 12 quả chim cút

+ Cơm nắm con: 13 nắm (có thể nắm 1 nắm to rồi cắt thành 13 miếng nhỏ)

+ Bún: 13 bánh

+ Dừa: 13 miếng (có thể cắt 1 miếng to thành 13 miếng nhỏ)

+ Bánh đa, khoai lang, bỏng ngô: mỗi thứ 13 miếng hoặc gói nhỏ (đều là đồ chín)

Người đứng lễ: Bố đứa trẻ

Cúng mụ đầy năm

Cúng Phật: xôi, chuối, hoa quả, 1 lễ vàng

Cúng Gia Tiên: mâm cơm hoặc hoa quả, 1 số lễ vàng (tùy vào số bát hương)

Rượu: 3 chén nhỏ

1 ấm chè nhỏ và bộ chén

Nội dung văn khấn

Nam mô độ đàn giáo chủ, thiên chủ, thiên nhỡn, đại từ, đại bi, tâm thành cứu khổ nạn, linh cảm, quan thế âm bồ tát (khấn 3 lần)

Quan Thổ công, Táo Quân, Thần Linh đất nước, Thành Hoàng bản thổ sở tại: … … … … … … … …

Hôm nay ngày… … tháng… … năm 20… … (Dương lịch), tức ngày… … tháng… … năm… … (Âm Lịch)

Tín chủ tên là:. . . . . . . . . . . . .(tên của bố đứa trẻ)

thành tâm tu sửa lễ vật. Con xin dâng lễ đầy tháng cho trẻ sơ sinh tên là:. . . . . . . . . ., sinh ngày. . . . . . .tháng. . . . . . ..năm. . . .(Dương lịch), tức ngày. . . . . . .tháng. . . . . ..năm. . . ..(Âm lịch)

Thỉnh mụ

Nam mô đức Phật di đà

Nam mô đức Phật di đà

Nam mô đức Phật di đà

Thỉnh mời chúa mụ mà ra đáo đàn

Mười hai bà mụ khôn ngoan

Hội đồng báo ứng ngồi bàn thơ sinh

Tai nghe đắc sở thiên đình

Ngũ phủ, huyện xã nghe kinh người đề

Hỏi rằng xem thiếp xem thê

Đương nương đương cảnh trở về nương thông

Thổ công thời niệm gia môn

Bà thời niệm tháng, bà dồn niệm thai

Trời sinh ra gái ra trai

Trao cho bà mụ mười hai trường tài

Mụ DẦN nặn chân nặn tay

Mụ MÃO vẽ mặt, vẽ mày, con ngươi

Mụ THÌN dạy nói, dạy cười

Mụ TỴ dạy đi, dạy đứng, dạy ngồi

Mụ NGỌ dạy con ở đời thông minh

Mụ MÙI dạy con đức độ hiền lành

Mụ THÂN dạy phải hiếu trung ở đời

Mụ DẬU dạy đủ mọi nhời

Mụ TUẤT lại dạy con thời phải nghe

Mụ HỢI dạy con mọi bề

Mụ TÝ cận kề khuyên bảo sớm hôm

Mụ SỬU dạy con ăn ở có nhân

Thì con mới được đích thân nên người

Nam mô a di đà Phật

Phía trên chay mặn thượng tòa

Phía dưới cua, ốc, tôm cá bày ra hai hàng

Vàng hồ, Yếm áo mười ba (cả võng mụ)

Trên dưới hưởng tài, quần áo nấu đi

Bà nào thích thú kiểu gì

Ăn rồi lại chuyện kinh kỳ núi non

Bao nhiêu cái ngủ cái ngon

Thời bà mang lại ba tròn bảy vuông

Bao nhiêu cái đẹn cái sài

Xin bà mang đổ ra ngoài biển Đông

Khôn ngoan tâm tính ở lòng

Xin bà ở lại tháng cùng mười hai

Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật

Các ngày tốt xấu sắp tới