Văn khấn: Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa

Bài khấn Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa theo đúng truyền thống.

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa

Ý nghĩa

Lễ cúng Long Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt.

Nội dung văn khấn

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Bản cảnh Hậu Thổ Thần chư vị.

Tang chủ là: … … … … … … … … … … .

Ngụ tại:… … … … ….

Hôm nay là ngày … … tháng … … năm … … , gia đình có táng cố phụ (hay cố mẫu) là họ… … … … húy hiệu… … .. tiền tước là….. thọ chung ngày …. ở khu đất này, kính dâng lễ vật… … .. lễ nghi các thứ.

Thiết nghĩ:

Đất có dữ lành

Đều do họa phúc

Kết phát dựa vào âm đức,

Cũng nhờ Thần lực hiển linh

Ấy thực thường tình

Xiết bao cảm cách.

Những mong mồ yên mả đẹp.

Vậy dâng lễ bạc tâm thành.

Nhờ ơn Đại đức

Thấu nỗi u tình

Khiến cho vong linh.

Được yên nơi chín suối.

Phù hộ dương trần con cháu nội, ngoại bình yên.

Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Các ngày tốt xấu sắp tới