Văn khấn: Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền

Bài khấn Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền theo đúng truyền thống.

Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền

Nội dung văn khấn

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A nan đà Tôn giả.

Hôm nay là ngày … … tháng … … năm … … .

Tín chủ con là . . . . . . . . . . . . .

Ngụ tại. . . . . . . . . . . . . .

Chúng con thành tâm dâng hương hoa, lễ vật, cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khoẻ dồi dào, an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Các ngày tốt xấu sắp tới