Văn khấn: Văn khấn Bồi hoàn địa mạch

Bài khấn Văn khấn Bồi hoàn địa mạch đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn cúng Văn khấn Bồi hoàn địa mạch theo đúng truyền thống.

Văn khấn Bồi hoàn địa mạch

Sắm lễ

Để giải cúng, người ta phải dùng Tam giang thủy và Ngũ linh thổ để nhào nặn thành hình Thần Quy, cho Kim Chỉ ngũ sắc vào trong mình Rùa. Lấy nước Tam Giang Thủy nấu lên, cho vào đó CHU SA, đợi nước nguội, CHÚ vào đó 2 chữ ÁN LAM. Chuẫn bị thêm 5 loại đậu (5 màu), 5 loại hoa (5 màu), 5 sắc cờ, 1 ít cát ở nơi ngã 3 sông.

Tiếp đến chọn các ngày: Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, hoặc Tứ Mậu, Tứ Kỷ. Đặc biệt là các ngày có các Đại Kiết Tinh như Thiên Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức Hợp, Tam Đại Kỳ Môn phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ, các ngày có Quý nhân_ Lộc_ Mã của gia chủ và Thái Tuế phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ đó. Bày trận Ngũ Hành nơi đàn tràng đó mà vái cúng. Ngay trung tâm trận đó, đào sẵn 1 hố nhỏ. Chờ cho khấn vái xong, dùng nước Tam Giang Thủy đã chuẫn bị đó rưới xuống hố đó, sau đó đặt Thần Quy xuống hố, dùng cát ở bãi nước ngã ba sông trộn với 5 thứ đậu mà lấp hố đó lại, rồi hóa giấy vàng.

Nội dung văn khấn

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

KÍNH LẠY:

- ĐỨC U MINH GIÁO CHỦ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

- HOÀNG THIÊN, HẬU THỔ chư vị TÔN THẦN.

- CÁC NGÀI NGŨ PHƯƠNG, NGŨ ĐẾ, NGŨ NHẠC THÁNH ĐẾ, NHỊ THẬP BÁT TÚ TINH QUÂN, ĐỊA MẠCH THẦN QUAN, THANH LONG BẠCH HỔ TÔN THẦN

- Cùng các ĐẠI KIẾT TINH. . . . . . ,. . . . ĐẠI KỲ MÔN TRẤN THỦ. . . ..PHƯƠNG.

Hôm nay là ngày … … tháng … … năm … ….

Tín chủ con là. . . . . . .. ngụ tại. . . . . . . .

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật xin bồi hoàn địa mạch. Do trước đây tâm tính mờ mịt, thần trí u mê ,. . . . . . ..(nguyên nhân) đã làm tổn thương LONG MẠCH, mạo phạm LONG UY, ảnh hưởng đến Nguyên Khí vùng đất này. Nay muốn cho phong thổ an hòa, gia đình chúng con người người được chữ bình an tiêu tai giải họa, nên nay TRƯỢNG UY ĐẠI SĨ, nương đức Tôn Thần, cung thỉnh triển lộng Thần Oai nối giòng Long Khí. Cúi xin liệt vị Tôn Thần chứng minh tâm thành, giá đáo đàn tràng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con xin chí thành cúng dâng Ngài U minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát, Các Ngài Ngũ Phương- Ngũ Đế- Hậu Thổ Nguyên Quân- Sơn Nhạc Đế Quân- Đương Phương Thổ Địa- Thổ Phủ Thần Kỳ- Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân, Nhị Thập Tứ Long Mạch Thần Quan, Nhị Thập Tứ Địa Mạch Thần Quan, Nhị Thập Tứ Sơn Hướng Địa Mạch Long Thần, Thanh Long- Bạch Hổ Tôn Thần, Thổ Bá-Thổ Hầu- Thổ Mạnh- Thổ Trọng- Thổ Quý Thấn Quan, Thổ Mẫu- Thổ Phụ- Thổ Tử- Thổ Tôn- Thổ Tướng- Thổ Gia Thần Quan, Thổ Cấn- Thổ Khôn, Thổ Kỳ Ngũ Phương- Bát Quái liệt vị Tôn Thần, Kim niên Đương cai Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn Thần, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương cùng tất cả chư vị ĐẠI KIẾT TINH hiện Tọa Trấn nơi đây. Cúi xin chư vị Tôn Thần thương xót tín chủ, nhận lời thỉnh cầu, giáng phó án tiền, trợ cho Phong Thổ phì nhiêu, Khí Mạch sung vượng, Tài Khí hưng long, Nhân Đinh an lạc, Sở nguyện tòng tâm.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Các ngày tốt xấu sắp tới