Giải mã giấc mơ liên quan đến "Kỳ".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy kỳ đà là có kẻ âm mưu làm trở ngại công việc của mình.

- Thấy đập chết kỳ đà là phá tan âm mưu ám hại mình.

- Thấy ăn thịt kỳ đà là mọi việc được an vui.

- Thấy kỳ lân xuất hiện là danh tiếng nổi như cồn.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "K"

Phân loại Sự kiện trong mơ
K KẽmKénKéoKétKhánh TậnKháchKhánhKhănKhíKhỉKhiêuKhoKhóaKhỏaKhócKhóiKhuêKhungKịchKiếmKiếnKiệnKiệuKimKim cươngKinhKỳ

Các ngày tốt xấu sắp tới