Giải mã giấc mơ liên quan đến "Phi".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy phi ngựa là chiếm được lòng dạ của người mình mơ ước.

- Thấy phi ngựa qua sông là gặp cuộc hôn nhân giàu.

- Thấy phi cơ bay lượn là làm ăn dể dàng.

- Thấy phi cơ nhào lộn là có trở ngại đôi chút, nhưng vẫn vượt qua.

- Thấy phi cơ rơi xuống đất là thành tựu trong việc làm, nhưng không được thoả mản.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "P"

Phân loại Sự kiện trong mơ
P PhàPháPhápPhảnPháoPhạtPhânPhậtPhi cơPhiPhòngPhuPhụPhủPhụcPhungPhúng

Các ngày tốt xấu sắp tới