Giải mã giấc mơ liên quan đến "Phu".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy phu khuân vác lá điềm được người nâng đỡ.

- Thấy phu khiêng đám ma là có người mời dự tiệc.

- Thấy mình bị những người phu đám khiêng đi là có chuyện đôi chối.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "P"

Phân loại Sự kiện trong mơ
P PhàPháPhápPhảnPháoPhạtPhânPhậtPhi cơPhiPhòngPhuPhụPhủPhụcPhungPhúng

Các ngày tốt xấu sắp tới