Giải mã giấc mơ liên quan đến "Quan".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy quan đến viếng nhà là điềm được trợ giúp.

- Thấy quan đến nhà bắt nạt là sắp có tang khó.

- Thấy mình đến cửa quan quyền là có kiện tụng.

- Thấy bị quan đòi là lợi lộc sắp đến.

- Thấy quan hỏi cung là có sự nguy khốn.

- Thấy quan tài mới là sự lo buồn tiêu tan.

- Thấy quan tài đem vào nhà mình là có tài lộc.

- Thấy quan tài để trên mộ mà không chôn xuống đất là điềm lành, gia đình sung túc.

- Thấy liệm người chết vào quan tài là sắp đưỡc của.

- Thấy quan tài trên mặt nước là phát tài to.

- Thấy người chết chui ra khỏi quan tài là có khách sang trọng đến viếng.

- Nói chuyện với người chết nằm trong quan tài là điềm lâm nguy.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "Q"

Phân loại Sự kiện trong mơ
Q QuảQuạQuanQuánQuátQuạtQuânQuầnQuèQuêQuétQuẹtQuỉQuít

Các ngày tốt xấu sắp tới