Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2017

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2017 - Hiển thị ngày tốt và xấu trong tháng, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Xem ngày tốt xấu các tháng khác năm 2017

Ngày tốt xấu tháng 11/2017

1
Tháng 11
Dương Lịch
13
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 1/11/2017, Âm lịch tức ngày 13/9/2017
 • Can chi: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
2
Tháng 11
Dương Lịch
14
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 2/11/2017, Âm lịch tức ngày 14/9/2017
 • Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
3
Tháng 11
Dương Lịch
15
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 3/11/2017, Âm lịch tức ngày 15/9/2017
 • Can chi: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
4
Tháng 11
Dương Lịch
16
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 4/11/2017, Âm lịch tức ngày 16/9/2017
 • Can chi: Ngày Ất Mùi, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
5
Tháng 11
Dương Lịch
17
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 5/11/2017, Âm lịch tức ngày 17/9/2017
 • Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
6
Tháng 11
Dương Lịch
18
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 6/11/2017, Âm lịch tức ngày 18/9/2017
 • Can chi: Ngày Đinh Dậu, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
7
Tháng 11
Dương Lịch
19
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 7/11/2017, Âm lịch tức ngày 19/9/2017
 • Can chi: Ngày Mậu Tuất, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
8
Tháng 11
Dương Lịch
20
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 8/11/2017, Âm lịch tức ngày 20/9/2017
 • Can chi: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
9
Tháng 11
Dương Lịch
21
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 9/11/2017, Âm lịch tức ngày 21/9/2017
 • Can chi: Ngày Canh Tý, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
10
Tháng 11
Dương Lịch
22
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 10/11/2017, Âm lịch tức ngày 22/9/2017
 • Can chi: Ngày Tân Sửu, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
11
Tháng 11
Dương Lịch
23
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 11/11/2017, Âm lịch tức ngày 23/9/2017
 • Can chi: Ngày Nhâm Dần, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
12
Tháng 11
Dương Lịch
24
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 12/11/2017, Âm lịch tức ngày 24/9/2017
 • Can chi: Ngày Quý Mão, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
13
Tháng 11
Dương Lịch
25
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 13/11/2017, Âm lịch tức ngày 25/9/2017
 • Can chi: Ngày Giáp Thìn, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
14
Tháng 11
Dương Lịch
26
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Ba, Ngày 14/11/2017, Âm lịch tức ngày 26/9/2017
 • Can chi: Ngày Ất Tỵ, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
15
Tháng 11
Dương Lịch
27
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 15/11/2017, Âm lịch tức ngày 27/9/2017
 • Can chi: Ngày Bính Ngọ, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
16
Tháng 11
Dương Lịch
28
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 16/11/2017, Âm lịch tức ngày 28/9/2017
 • Can chi: Ngày Đinh Mùi, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
17
Tháng 11
Dương Lịch
29
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 17/11/2017, Âm lịch tức ngày 29/9/2017
 • Can chi: Ngày Mậu Thân, Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
18
Tháng 11
Dương Lịch
1
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 18/11/2017, Âm lịch tức ngày 1/10/2017
 • Can chi: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
19
Tháng 11
Dương Lịch
2
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 19/11/2017, Âm lịch tức ngày 2/10/2017
 • Can chi: Ngày Canh Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
20
Tháng 11
Dương Lịch
3
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 20/11/2017, Âm lịch tức ngày 3/10/2017
 • Can chi: Ngày Tân Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
21
Tháng 11
Dương Lịch
4
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 21/11/2017, Âm lịch tức ngày 4/10/2017
 • Can chi: Ngày Nhâm Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
22
Tháng 11
Dương Lịch
5
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 22/11/2017, Âm lịch tức ngày 5/10/2017
 • Can chi: Ngày Quý Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
23
Tháng 11
Dương Lịch
6
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 23/11/2017, Âm lịch tức ngày 6/10/2017
 • Can chi: Ngày Giáp Dần, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
24
Tháng 11
Dương Lịch
7
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 24/11/2017, Âm lịch tức ngày 7/10/2017
 • Can chi: Ngày Ất Mão, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
25
Tháng 11
Dương Lịch
8
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 25/11/2017, Âm lịch tức ngày 8/10/2017
 • Can chi: Ngày Bính Thìn, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
26
Tháng 11
Dương Lịch
9
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 26/11/2017, Âm lịch tức ngày 9/10/2017
 • Can chi: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
27
Tháng 11
Dương Lịch
10
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 27/11/2017, Âm lịch tức ngày 10/10/2017
 • Can chi: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
28
Tháng 11
Dương Lịch
11
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 28/11/2017, Âm lịch tức ngày 11/10/2017
 • Can chi: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
29
Tháng 11
Dương Lịch
12
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 29/11/2017, Âm lịch tức ngày 12/10/2017
 • Can chi: Ngày Canh Thân, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
30
Tháng 11
Dương Lịch
13
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 30/11/2017, Âm lịch tức ngày 13/10/2017
 • Can chi: Ngày Tân Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới